Garantie

Garantievoorwaarden

Op alle aanbiedingen en bestellingen zijn de algemene voorwaarden, zoals vermeld op de website, van toepassing. Mocht er een defect of ondeugdelijk product zijn ontvangen dan kan er beroep worden gedaan op de wettelijke garantie. Een defect of ondeugdelijk product veroorzaakt door een productiefout valt onder onze garantie, dit zullen wij te allen tijde in behandeling nemen en direct een passende oplossing bieden. PW Akkerman Amsterdam laat defecte producten binnen de garantie herstellen door de fabrikant.

 

Garantieclaims kunnen alleen in behandeling worden genomen wanneer een garantiebewijs of betaalbewijs aanwezig is

 

Onder deze garantie vallen niet:

  • Gebreken en beschadigingen die zijn ontstaan door oneigenlijk gebruik.
  • Defecten en slijtage welke niet te verwachten zijn bij normaal gebruik.
  • Veranderingen aan het product zoals reparaties die niet zijn uitgevoerd door de fabrikant of aangewezen reparatiediensten.
  • Beschadiging door opzet, zeer intensief gebruik, of nalatig onderhoud.

 

Wat te doen bij garantie en defecten

  1. Stuur een mail of neem telefonisch contact op met ons.
  2. Verstuur het product naar ons postadres.
  3. Uw klacht wordt onderzocht en of wij lossen het probleem op, of wij sturen hem door naar de leverancier/fabrikant.

 

Kosten

Het versturen naar ons postadres is voor rekening koper en de eventuele reparatiekosten, mocht het buiten de garantie vallen.

Kosten voor het versturen naar onze klanten is voor ons.